Tentatif WISE 2022 (Dalam Talian)

18/9/2022 (Ahad)

Modul 1
Pandangan ‘Alam Islam: Tinjauan Ringkas

8.30 - 11.00 malam

19/9/2022 (Isnin)

Modul 2
Masalah Luaran Kaum Muslimin dan Ancaman Sekularisasi

10.30 - 1.00 petang

20/9/2022 (Selasa)

Modul 3
Masalah Dalaman Kaum Muslimin:
Kekeliruan Ilmu, Kehilangan Adab dan Pemimpin Palsu

8.00 - 10.30 pagi

Modul 4
Ma’na Agama dan Faham Wahyu

2.00 - 4.30 petang

21/9/2022 (Rabu)

Modul 5
Ilmu: Faham dan Pembudayaannya

9.30 pagi - 12.00 tengah hari

22/9/2022 (Khamis)

Modul 6
Alam Semesta sebagai Ayat-ayat Allah

8.00 - 10.30 pagi

Modul 7
Hakikat Insan dan Kebahagiaan

2.00 - 4.30 petang

23/9/2022 (Jumaat)

Modul 8
Ta’dib sebagai Faham Pendidikan Islām

8.00 - 10.30 pagi

0 Cart
0 Add all flipped products to cart Flipped